Begraven of cremeren?

Voorheen kozen mensen voor een begrafenis of crematie voornamelijk gebaseerd op traditie en religie. Tegenwoordig vertrouwen mensen steeds meer op hun gevoel. Weet jij zelf al waar je voor kiest? Neem de tijd om hierover na te denken en te bekijken wat er allemaal mogelijk is. We raden ook aan om te overleggen met je familie en/of dierbaren. Het kan zijn dat nabestaanden ook bepaalde wensen hebben voor wanneer jij er niet meer bent.

Het ‘traditionele’ begraven

De keuze voor begraven wordt vaak gemaakt vanwege religieuze redenen of omdat de nabestaanden graag een tastbare herdenkingsplek willen hebben. Begraven is meestal duurder dan cremeren. Dit omdat er na de begrafenis grafrechten moeten worden betaald die gelden voor een bepaalde periode, zoals 10 of 20 jaar. Om het graf aan te houden, kunnen deze rechten verlengd worden. Daarnaast gaat een graf vaak vergezeld van een grafmonument en deze zijn vaak kostbaar. Ook is er onderhoud aan het graf nodig. Voor de meeste begraafplaatsen geldt dat je onderhoudskosten moet betalen.

Soorten begraafplaatsen

Er zijn over het algemeen twee soorten begraafplaatsen in regio Noordoost-Brabant: begraafplaatsen die eigendom zijn van de kerk en algemene begraafplaatsen, meestal eigendom van de gemeente. Vervolgens bestaan er twee soorten graven. Bij particuliere graven ben je als familie rechthebbende over het graf. In overleg met de begraafplaatsbeheerder mag je vaak zelf een plekje uitkiezen. Verder bepaal je als rechthebbende wat er in de daaropvolgende jaren met het graf gebeurt. Of je de grafrechten nog wil verlengen bijvoorbeeld, of wanneer het moment is dat je het graf laat ruimen. Bij algemene graven gelden andere regels. Hier is de begraafplaats de eigenaar/rechthebbende van het graf. Het is dus ook de begraafplaatsbeheerder die bepaalt wat er met het graf gebeurt. Zo bepaalt deze wie er in het graf komen te liggen, maar ook wanneer het moment is dat het graf wordt geruimd. Je hebt hier als familie geen invloed op. Een algemeen graf is goedkoper dan een particulier graf. Je zult begrijpen dat het heel belangrijk is om hier een heel zorgvuldige keuze in te maken.

Natuurbegraven: terug naar de natuur

Een bijzondere vorm van begraven is natuurbegraven. Hierbij wordt de overledene begraven op plekken in de natuur zoals de natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk. Hiervoor moet al het materiaal dat de grond in gaat duurzaam en volledig biologisch afbreekbaar zijn. Dit geldt ook voor de kleding die de overledene draagt. Zo moet de stof katoen, wol of linnen zijn en mogen er geen knoopjes of ritsen aan zitten. Ook zaken zoals een bril en pacemaker moeten verwijderd worden. De grond moet zo min mogelijk belast worden. Er mag daarom ook geen grafmonument geplaatst worden - hooguit een houten schijf die met verloop van tijd vergaat. Voor een plek op een natuurbegraafplaats koop je eeuwigdurend grafrecht. Je betaalt dan ook maar één keer grafrechten. Mensen kiezen ervoor om op een natuurbegraafplaats begraven te worden als ze terug willen naar de natuur of hun begrafenis graag duurzaam willen hebben.

Kiezen voor cremeren

Veel mensen geven de voorkeur aan een crematie boven begraven worden in verband met de kosten. Cremeren is in de regel goedkoper. Vaak is het ook een overweging dat mensen hun kinderen of andere nabestaanden niet willen belasten met de verzorging van hun graf. Het is echter wel belangrijk om dit met hen te bespreken. Sommige nabestaanden hebben juist behoefte aan een plekje waar ze kunnen herdenken en om te verzorgen.

Alsnog cremeren

Het komt voor dat mensen ervoor kiezen om een dierbare die in het verleden is begraven, alsnog te cremeren. Bijvoorbeeld wanneer de ene ouder al jaren geleden is gestorven en begraven en de andere ouder die nu overlijdt, gecremeerd wil worden. Of wanneer er een jong overleden kind in het gezin is dat destijds is begraven, en de ouders nu wensen te worden gecremeerd. Je kunt er dan voor kiezen om deze overleden ouder of het kind op te laten graven en de stoffelijke resten alsnog te cremeren. Mensen kiezen hier vaak voor omdat het een goed gevoel geeft wanneer overleden familieleden op die manier herenigd kunnen worden. Let wel, hiervoor is een vergunning nodig en het brengt ook aardig wat extra kosten met zich mee. Wanneer je dit overweegt, overleg dan met ons. We leggen je graag uit wat hier allemaal bij komt kijken en waar je rekening mee moet houden.

Opties met de as

Na het cremeren zijn er veel mogelijkheden wat er met het as gedaan kan worden. Wanneer de as bewaard wordt in een urn kan deze op allerlei verschillende plekken geplaatst worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een urnennis, urnentuin, urnengraf of een urnenmuur. Ook kan de urn begraven worden. Hierbij komen dan wel weer onderhoud en grafrechten kijken. Daarnaast kunnen er ook meerdere (kleinere) urnen gevuld worden met as als er meerdere mensen graag een aandenken aan hun dierbare willen. Verder dragen sommige mensen graag een assieraad om zo hun geliefde altijd bij zich te hebben. Nog een mogelijkheid is om de as te verstrooien. Dit mag in principe overal, mits met toestemming van de eigenaar van de grond, maar niet op gemeentelijke begraafplaatsen of verharde delen en ook niet als het overlast veroorzaakt voor anderen. Het mag ook op een privéterrein wanneer de eigenaar daarvoor toestemming verleend heeft. Ook voor asbestemming geldt, dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Wij denken graag met je mee.

Meer weten?

Wil je meer weten of even van gedachten wisselen over het bovenstaande? Je kunt ons altijd bereiken op 06-49 650 659.